25/08/2015, 09:12

Phương pháp rèn luyện 13 đức tính của Benjamin Franklin

Đăng bởi Son Dong

Thành thật: Không nói xấu người, có những ý nghĩ lành mạnh và đứng đắn. Nếu nói điều gì, phải nói cho đúng. Công bằng: Không làm hại người khác, và nhớ hưởng những gì mình được hưởng.

1. Điều độ: Không ăn đến chán, không uống đến say.

 

2. Yên lặng: Không nói nếu lời nói không có ích cho người khác hoặc cho bản thân mình. Tránh những câu chuyện ba hoa.

 

3. Thứ tự: Sắp đặt mọi vật vào chỗ riêng, mọi việc vào một giờ nhất định.

 

4. Quyết tâm: Việc gì thấy cần thì phải quyết tâm làm, việc gì đã quyết tâm thì làm cho kì được

 

5. Tiết kiệm: Chỉ tiêu những việc có ích cho mình và cho người khác.

 

6. Chuyên cần: Không phí thời giờ. Lúc nào cũng làm việc hữu ích. Tránh những việc vô ích.

 

7. Thành thật: Không nói xấu người, có những ý nghĩ lành mạnh và đứng đắn. Nếu nói điều gì, phải nói cho đúng.

 

8. Công bằng: Không làm hại người khác, và nhớ hưởng những gì mình được hưởng.

 

9. Dung hòa: Tránh mọi thái cực. Chịu đựng những điều trách mắng nếu thấy mình có lỗi.

 

10. Sạch sẽ: Quần áo, nhà cửa, thân thể phải thật sạch sẽ.

 

11. Yên tĩnh: Tránh phiền não về những việc vặt thường xẩy ra hoặc không tránh được.

 

12. Trong sạch: Không nên gần đàn bà ngoài sự cần thiết về nhu cầu sinh lý và duy trì nòi giống. Tránh trác táng, hại sức khỏe, hại thanh danh của mình và của người khác.

 

13. Khiêm tốn: Noi gương Đức Giêsu và Socrate.

Có thể bạn quan tâm